Мета та завдання Фонду

Основною метою діяльності Фонду є надання матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги задля покращення соціально-економічного та екологічного стану в Україні, надання допомоги талановитій творчій молоді, розвитку науки, освіти, культури в Україні та вирішення інших актуальних задач духовного, соціального та економічного відродження і розвитку України.

Благодійна діяльність здійснюється згідно з благодійною програмою, що приймається благодійною організацією і є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям організації.