Напрямки діяльності Фонду

Кожного року Фонд обирає Програму діяльності:

2015 рік – «Навчання за кордоном. Учбові заклади Польщі та США».
2016 рік – «Залучення інвестицій у стартап. Ґрант під соціально значимий проект».
2017 рік – «Робота, стажування за кордоном. Переваги повернення в Україну та СНГ» та «Освіта для дітей за кордоном. Правила атестації».
2018 рік – «Розробка Блокчейн технологій, консультації з ІСО та альтернативні види платежів».
2019 рік – Впровадження положень закону України від 22.06.2017 «Про енергетичну ефективність будівель».
2020 рік – Організація діяльності Національного антикорупційного бюро та педагогіка в діяльності співробітників оперативно-розшукових апаратів.
2021 рік – Організація документообігу для компаній з управління активами. Навчальні заходи на тему особливостей ведення обліку в Україні та ЄС. Підготовка фахівців.
2022 рік – Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України головним завданням та метою діяльності УФММС «Лідер» є надання благодійної допомоги Збройним силам України, підрозділам територіальної оборони, іншим військовим формуванням та громадянам, які опинилися у скрутному становищі через воєнні дії, у вигляді продуктів харчування, медикаментів, військової амуніції та забезпечення відповідних поставок благодійної допомоги до Києва та інших регіонів України, що постраждали від бойових дій.
2023 рік – Впровадження дискреційної схеми допомоги.
Допомога націлена на громадян України віком від 30 років із серйозними обмеженими можливостями та низькими доходами, які не можуть отримати допомогу від від інших діючих в Україні медичних страхових програм, а також мають низький ірвень соціального забезпечення та особистих заощаджень для задоволення їхніх потреб в довгостроковому догляді.
Громадяни України, які відповідають певним вимогам, можуть отримувати допомогу до тих пір, поки вони мають право та відповідають умовам, необхідним для отримання виплат.
2024 рік – Ведення активної волонтерської діяльності, спрямованої допомогу військовим, покращення умов життя та підтримку різних соціальних та громадських ініціатив. Активна співпраця з іншими волонтерами, волонтерськими організаціями, місцевими громадами, та іншими партнерами для максимізації свого впливу та досягнення загальних цілей щодо покращення життя та допомоги тим, хто цього потребує.

Фонд залучає до співпраці представників територіальних громад у контексті обговорення необхідності удосконалення фінансових механізмів реалізації інвестиційної діяльності у житловому будівництві, зокрема, на основі процесів децентралізації повноважень органів державної влади.

Фонд надає консультативну та освітню підтримку для кращої координації процесу реформ та ефективної комунікації її цілей та переваг в сфері житлового будівництва

В сфері будівництва УФММС «Лідер» також активно співпрацює з Фондом підтримки будівельної галузі, який є дочірнім фондом Фонду Ебергарда Шьока (Німеччина) і має резиденцію в Києві.

Будівництво як основна складова економіки держави відіграє особливу роль в сучасній Україні.

Інвестиційна діяльність в житлове будівництво та його формування і розвиток знайшла відгук в роботах Є. О. Романенка, В. І. Гурковського та А. І. Богданенка: Ризики інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва  в Україні.

Ефективному державному регулюванню присвячені роботи А. І. Богданенка, в яких висвітлені проблеми теорії і практики з інвестиційно-інноваційних процесів в Україні, такі як Дослідження інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: тенденції та проблеми, Розвиток інвестиційної діяльності в житловому будівництві та її складові та інші.

В даний час, Фонд разом з Міжнародною антикорупційною організацією Transparency International (TI) проводить дослідження рівня корупції в Україні, її природи. Фонд приймає участь у законодавчій ініціативі відповідно до Закону України Про Національне антикорупційне бюро України зі змінами і доповненнями, внесеними іншими Законами України.

Фонд виступає одним із ініціатором підтримки організаціі діяльності НАБУ. Готує до публікації аналітичні, педагогічні, дослідницькі матеріали.

РАЗОМ ЗМОЖЕМО БАГАТО!
З повагою,
Анатолій Богданенко,
голова Фонду