Блог

Управління активами. У чому суть?

Турбота про фінансові активи – це завдання управління активами. Сьогодні для позначення цієї діяльності часто використовується термін «Asset Management». Відповідно до закону про банківський нагляд правильно це звучить як “управління…

Державна інвестиційно-інноваційна політика щодо стимулювання об’єктів господарювання в ринковій економіці

Успішне здійснення модернізації української економіки вимагає проведення послідовної системної державної політики, спрямованої на радикальне збільшення обсягу інвестицій та його спрямування насамперед на технологічне оновлення існуючих виробничих потужностей та створення нових…

Визначення поняття альтернативності системи вищих навчальних закладів, заснованих на недержавній формі власності

Україна має значний освітньо-кваліфікаційний потенціал інноваційного розвитку, що підтверджує значний внесок освітньої складової у високі рейтингові позиції України за індексом людського розвитку. Основу формування в Україні інноваційного типу розвитку, який…

Житлові програми у Великій Британії та Україні

Спільне володіння у Великобританії: Якщо через фінансові причини недоступна іпотека на 100% будинку, Британська програма «Help to Buy» («Допоможемо купити»): «Спільне володіння» дає можливість купити частку будинку (від 25% до…

Інвестування в нерухомість Великобританії під час Брекзіту

Незважаючи на неоднозначність ситуації щодо виходу Британії з ЄС, широко поширена думка, що нерухомість як і раніше буде сильною і стабільною довгостроковою інвестицією. За останніми даними PropеrtyWire, ринок первинної нерухомості…

Партнерства як інструмент для спільних інвестицій

В останні роки ми чуємо багато розмов, що ведуться навколо технології блокчейн, у нас не сходять з вуст “ці Біткойни”, “ці Ефіріуми”. Складно на соціальній зустрічі або в новинах не…

Загальні особливості проблематики державного регулювання інвестиційними процесами у сфері будівництва соціального житла

Багатьом країнам світу притаманні проблеми соціально-незахищених верств населення, які вони цілком успішно вирішують. Зазвичай, головна роль у вирішенні цього питання належить державі. Адже вона бере участь у регулювання інвестиційними процесами…

Становлення системи інвестиційної діяльності в житлове будівництво

Державне управління інвестиційною діяльністю у будівельній сфері – своєрідна функція управління, що призначена об’єднати інтереси держави та особистості на основі прогнозування, бюджетного фінансування, оподаткування, стратегічного планування та інших заходів державного…

Соціальна та економічна проблематики інвестиційної діяльності в житлове будівництво

На сьогодні, все гостріше постають проблеми житлового будівництва: врегулювання попиту та пропозиції на ринку житлового будівництва, недостатнього його фінансування, недосконалості законодавчої та нормативно-правової баз будівельного комплексу, низької платоспроможності споживачів тощо….

Дослідження інвестиційної діяльності в житлове будівництво в Україні: тенденції та проблеми

Європейський вибір України на шляху інтеграції у високотехнологічне конкурентне середовище зумовив необхідність формування та запровадження інноваційної моделі розвитку, що повинна була забезпечити високі та стабільні темпи економічного зростання, вирішити певні…