Фонд сьогодні

Україна розглядається Європейським Союзом як країна першорядного значення з посиленим інноваційним потенціалом та можливостями його реалізації. Україна зіткнулася з серйозними проблемами як у зовнішніх, так і внутрішніх справах, і ЄС активно і твердо підтримує Україну в її управлінні. Співпраця між ЄС та Україною та підтримка ЄС для України є всебічною і включає політичне та економічне співробітництво, науку, освіту, культуру, обмін громадянського суспільства та багато іншого.

В своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, законом України «Про благодійництво та благодійні організації» та іншими чинними законодавчими актами України. Благодійна діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів, рівноправності його учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Діяльність Фонду поширюється на територію України, де створюються в установленому законом порядку філіали, відділення або представництва Фонду.

Фонд не є політичною організацією.

Фонд займається дослідницькою роботою.

Сайт візитка фонду – http://leaderfoundation.org.ua

Номер запису в Єдиному реєстрі громадських формувань – 81588 https://rgf.minjust.gov.ua/