Правила державного регулювання у сфері будівництва житла

By November 6, 2018 March 11th, 2021 Будівництво
Будівництво житла

Існуюче законодавство у сфері будівництва житла встановлює чіткі вимоги до інвесторів та забудовників, загальні принципи житлового будівництва, правові та організаційні засади залучення банками та іншими фінансовими установами грошових коштів фізичних та юридичних осіб з метою фінансування будівництва житла.

Слід зауважити, що правила державного регулювання у сфері будівництва житла зазнають постійних змін. З одного боку, це є свідченням спроб уряду вдосконалити існуючі фінансово-кредитні механізми фінансування об’єктів житлового будівництва, разом з тим, часті зміни у законодавстві призводять до невизначеностей та створюють додаткові труднощі, обтяження для суб’єктів інвестиційних відносин.

Донедавна, фінансування нового будівництва було можливим за трьома способами: через інвестиційний договір із забудовником, цільові житлові облігації та участь у фонді фінансування будівництва (далі ФФБ), серед яких останній варіант інвестування був найбільш безпечним для інвестора, проте найменш популярним серед забудовників.

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла» від 29.06.2010 № 2367-VІ, згідно якого було внесено ряд поправок до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 47  та «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.03 №978-IV та ряду інших законодавчих актів у сфері інвестування житлового будівництва, за кошти, залучені від фізичних та юридичних осіб, відбулись суттєві зміни. Зокрема, було чітко визначено способи інвестування та фінансування об’єктів житлового будівництва, з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб.

Отже, нині, інвестування будівництва житла може здійснюватися через:

  1. фонди фінансування будівництва;
  2. фонди операцій з нерухомістю;
  3. інститути спільного інвестування;
  4. шляхом випуску цільових облігацій.

Приймаючи рішення – інвестувати в облігації, чи приймати участь у фондах фінансування будівництва, залучаючи власні кошти, або банківські кредити – інвестор зважатиме, перш за все, на можливі ризики, позитивні та негативні риси існуючих механізмів фінансування будівництва.

Leave a Reply